Padá, padá deštíček
na veliký deštníček.
Padá, padá deštík
na veliký deštník.

Diskuze k dětské říkance Deštníček

comments powered by Disqus