Čekala jsem mnoho let,
houpy, houpy, hou,
než jsem měla první květ,
houpy, houpy, hou.

Malá jablíčka teď mám,
kéž je šťastně vychovám.

Diskuze k dětské říkance Jablůňka

comments powered by Disqus