Není zelí jako zelí, některé je zelíčko,
některé je namaštěný, některý jen maličko.

Diskuze k dětské říkance Zelí

comments powered by Disqus